Telefoonnummers opzoeken

Als je gebeld bent door een onbekend telefoonnummer en als dit nummer niet door de telefoon herkend wordt, dan wil je graag weten door wie je gebeld bent. Net als bij het zoeken naar een telefoonnummer aan de hand van adresgegevens, kun je ook aan de hand van een telefoonnummer gaan zoeken. Omgekeerd zoeken wordt dat ook wel genoemd, waarbij je gebruik maakt van de nummerzoeker.

Daar voer je het betreffende telefoonnummer in voor een zoekopdracht. Aan de hand van het telefoonnummer worden dan alle bekende gegevens met betrekking tot het nummer opgezocht. Dit kan verschillende voordelen hebben.

 

Voordelen van zoeken

Door gebruik te maken van de nummerzoeker kun je eenvoudig duidelijk krijgen door wie je gebeld bent of welk bedrijf jou gebeld heeft. Als je op een telefoontje zit te wachten dan kun je aan de hand van die informatie bijvoorbeeld uitvinden of je juist dat telefoontje gemist hebt, zodat je kunt terugbellen. Een ander voordeel van deze manier van zoeken, is dat je er op deze manier achter kunt komen of het telefoonnummer veilig en betrouwbaar is.

Als het nummer gebruikt wordt voor frauduleuze of oplichtersdoeleinden, dan kun je daarvan vervolgens een melding maken bij de provider van jouw telefoondienst. Blokkeer het nummer dan in elk geval en bel het niet terug. Ook op www.telnrzoeken.nl, telnummerzoeken.nl en Van wie is dit Telefoonnummer kun je veel informatie vinden.

 

Mobiel en vast zoeken

Het is met de nummerzoeker mogelijk om mobiele telefoonnummers en vaste telefoonnummers op te sporen. Met vaste telefoonnummers is de kans van slagen vaak een stuk groter omdat er meer informatie over bekend is. Mobiele telefoonnummers zijn moeilijker te onderzoeken omdat de meeste informatie afkomstig is van consumenten. Door de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy van personen, kan het dan lastig zijn om te achterhalen van wie het nummer is. Behoort een telefoonnummer tot een bedrijf, dan is het vaak eenvoudiger om hier achter te komen.

 

Soorten telefoonnummers

Er zijn twee hoofdsoorten telefoonnummers te onderscheiden. Dat zijn mobiele telefoonnummers en vaste telefoonnummers. Een mobiel telefoonnummer bestaat altijd uit 10 getallen beginnend met 06. Deze twee cijfers worden vervolgens opgevolgd door 8 willekeurige getallen in een willekeurige volgorde. Op die manier is het mobiele telefoonnummer altijd uniek. Aan een mobiel nummer kun je zo direct niet veel informatie aflezen. Dat is bij het gebruik van een vaste telefoonaansluiting wel anders. Die bestaan ook altijd uit 10 getallen in specifieke combinaties.

 

Vast

Een vast telefoonnummer bestaat in de basis uit een abonneenummer. Dat is het unieke telefoonnummer bestaande uit 6 of 7 cijfers. De lengte van het telefoonnummer is dan weer afhankelijk van het netnummer. Grotere regio’s maken gebruik van netnummers met 3 cijfers zodat er meer abonneenummers met 7 cijfers gemaakt kunnen worden. Een kleinere regio heeft dan ook een netnummer met 4 cijfers en een telefoonnummer met 6 cijfers. Elk netnummer begint met een 0, net als een mobiel telefoonnummer. Deze 0 kan worden vervangen door het landnummer als er internationaal naar het telefoonnummer gebeld moet worden. Het netnummer en het abonneenummer vormen samen het vaste telefoonnummer die dus ook uit 10 getallen bestaat.

 

Internationaal bellen en gebeld worden

Om internationaal te kunnen bellen of gebeld te kunnen worden is er ook een handig systeem bedacht. Dat zijn de landnummers die aan elk land zijn toegewezen. Bel je naar een ander land, dan moet je eerst het landnummer intoetsen alvorens je het daadwerkelijke telefoonnummer draait. Andersom geldt hetzelfde en kun je aan een inkomende oproep zien dat er uit het buitenland gebeld wordt. Landnummers zijn ook uniek en worden altijd voor het mobiele of vaste nummer gedraaid. De 0 van de telefoonnummers aan het begin wordt dan vervangen door het landnummer.

 

Opbouw van landnummers

Deze landnummers zijn opgebouwd uit verschillende combinaties van getallen. De code begint altijd met een dubbele 00. Deze twee nullen kunnen ook vervangen worden door een + die dezelfde functie dan heeft. Na de + of de nullen komt een getal die als code voor de zone waarin het betreffende land ligt staat. De wereld is hiervoor verdeeld in 9 zones met elk hun eigen cijfer, te weten: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. Om vervolgens het juiste land te kunnen bellen, wordt er een specifieke code per land gebruikt. Deze combinatie van getallen bestaat uit 1 tot 3 cijfers. Zo is de land code voor Nederland als basis 00, met regio 3 en landcode 1. De landcode van Nederland is dan ook 0031 of + 31. Andere voorbeelden zijn 0032 voor België, 0033 voor Frankrijk en 0049 voor Duitsland.

 

Zoeken aan de hand van een nummer

Aan de hand van de opbouw van een telefoonnummer kun je dus al veel informatie halen. Je kunt zien of het om een mobiel telefoonnummer gaat of een vast telefoonnummer, of je uit het buitenland gebeld bent of vanuit een andere regio en als er met een vaste lijn gebeld is, dan kun je vaak ook herleiden uit welke regio je gebeld bent. Netnummers kunnen overigens ook niet gebonden zijn aan een regio. Dan spreken we van kengetallen die gebruikt worden door bedrijven en informatiediensten. Dat zijn kengetallen zoals 085, 087, 088, 0800 en 0900. 0800 telefoonnummers kun je bellen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Aan een 0900 nummer kunnen wel kosten verbonden zijn voor het gebruik.

 

Goed om te weten

Bij het gebruik van telefoonnummers in de verschillende combinaties zijn een aantal zaken goed om te weten. Als je internationaal belt, dan komt het eerste getal van het oorspronkelijke telefoonnummer te vervallen. Deze wordt dan in zijn volledigheid vervangen door het landnummer van het land waar je naar toe belt. Voor Nederlandse nummers betekent dat je dan de 0 weglaat bij een mobiel telefoonnummer of van het netnummer dat voor het abonneenummer van een vaste lijn staat. Als je met een vast telefoonnummer naar een andere vaste lijn belt en als dit nummer in dezelfde regio gelegen is, dan kun je bellen zonder het netnummer.