Omgekeerd Zoeken

Een telefoonnummer zoeken kan door aan de hand van de naam van een persoon of een bedrijf op zoek te gaan naar het bijbehorende nummer. Daarbij kun je ook gebruik maken van aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld het adres. Als je deze gegevens niet hebt, maar wel beschikt over een telefoonnummer, dan kun je ook aan de hand van dat nummer op zoek gaan naar de bijbehorende gegevens. Dat wordt ook wel omgekeerd zoeken genoemd en heeft hetzelfde principe als gewoon zoeken. Bij omgekeerd zoeken voer je het telefoonnummer in de nummerzoeker in zodat de bijbehorende gegevens gevonden kunnen worden.

 

Voor vast en mobiel

Omgekeerd zoeken met de nummerzoeker kan gedaan worden met vaste telefoonnummers als ook met mobiele telefoonnummers. Een mobiel telefoonnummer is eenvoudig te herkennen. Die bestaat uit 10 cijfers beginnend met 06. Na deze 06 komen 8 willekeurige getallen in een willekeurige volgorde. Dat is gedaan om elk telefoonnummer uniek te laten zijn. Ook vaste telefoonnummers bestaan uit een willekeurige reeks van getallen. Afhankelijk van het netnummer dat bij het nummer hoort, kan het telefoonnummer dan uit 6 of 7 cijfers bestaan. Een netnummer wordt altijd voor een vast telefoonnummer gedraaid voor het bellen naar bijvoorbeeld een andere regio.

 

Netnummers

Netnummers zijn kengetallen die bestaan uit 3 of 4 cijfers. De lengte van het netnummer is afhankelijk van de functie en de grootte van de regio. Niet gebonden netnummers zijn kengetallen die beschikbaar gesteld worden aan bedrijven en servicenummers. Dat zijn kengetallen zoals 0800 voor gratis telefoonnummers, 0900 voor betaalde diensten en bijvoorbeeld 085 voor bedrijven. Naast niet regio gebonden netnummers, zijn er ook netnummers die wel aan een regio gebonden zijn. Dit is de grootste groep netnummers in Nederland die het hele land verdelen in verschillende gebieden met elk een eigen kengetal.

 

Lengte van netnummers

De lengte van een netnummer is afhankelijk van de omvang van het gebied waarvoor deze geldt. Als een gebied veel inwoners heeft, dan moeten er ook veel aansluitingen beschikbaar zijn met betrekking tot telefonie. Grote gebieden hebben daarom een netnummer van 3 cijfers. Dat is gedaan om het abonneenummer, het daadwerkelijke telefoonnummer, een lengte van 7 getallen te kunnen geven. Op deze manier kunnen er meer telefoonnummers worden toegewezen aan vaste telefoonlijnen. Kleinere regio’s maken gebruik van een netnummer met 4 getallen. Het abonneenummer dat daar achter komt, heeft 6 cijfers. Een netnummer begint net als een mobiel nummer altijd met een 0.

 

Waarom omgekeerd zoeken?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid om aan de hand van een nummer informatie op te zoeken. Omgekeerd zoeken is in de eerste plaats handig om te ontdekken door wie je gebeld bent als het nummer niet wordt herkend door de telefoon. Een andere belangrijke reden om dit te doen, is om te achterhalen of je gebeld bent door een betrouwbaar telefoonnummer. Met omgekeerd zoeken kun je dan zien of het nummer betrouwbaar is om terug te bellen. Als dat niet het geval is, loop je de kans slachtoffer te worden van bijvoorbeeld oplichting.